Kristleifur Björnsson

Kristleifur Björnsson
*1973 in Reykjavik; lebt in Reykjavik