Ai Weiwei

Ai Weiwei
b. 1957 (Beijing, CN), lives and works in Beijing, CN